"Leven doe je samen"

Beleef-, Ontmoet- en Doepark ‘De Uijtwijck’
Hét leefbaarheidspark voor en door de Nederweertenaar

Aanleiding
Bij enkele initiatiefnemers is het idee ontstaan om te komen tot de oprichting van een kinderboerderij met speeltuin op een terrein gelegen aan de Florastraat te Nederweert. Dit voormalig OLS-terrein, gelegen aan één van de toegangswegen naar de kern Nederweert, leent zich bij uitstek voor een kwaliteitsvolle inrichting. Ook bij de gemeente Nederweert bestaat al lange tijd de wens om dit gebied als afsluiting van het woongebied en overgang naar het landelijk gebied in te richten.

De initiatiefnemers hebben dit idee met stakeholders en organisaties uit Nederweert besproken. Velen reageerden enthousiast. Vervolgens is een stuurgroep aan de slag gegaan met de verdere opzet en het ontwerp van het plan. Dit heeft geresulteerd in een ruimere opzet van het plan, waarmee het gebied voor tal van doelgroepen leuke, interessante en educatieve activiteiten kan herbergen. Hiermee is de eerste stap gezet naar de realisatie van het Beleef-, Ontmoet- en Doepark Braosheuf te Nederweert. Op deze groene plek worden mensen verbonden en ontdekken en benutten zij hun (soms onvermoede) kwaliteiten.

Aan de hand van deze eerste opzet heeft de stuurgroep met een aantal geïnteresseerden gesproken over de plannen. Op basis van deze gesprekken is in de stuurgroep besloten om een stichting op te richten die zorgdraagt voor de verdere uitvoering van de plannen.

Visie
De samenleving verandert snel. De overheid treedt steeds meer terug. Termen als burgerparticipatie, “naoberschap” en eigen initiatief van de burger doen hun intrede. De Nederweertenaar zal steeds meer medeverantwoordelijk zijn voor het eigen welzijn en dat van zijn directe omgeving. Dat begint bij het vergroten van de onderlinge betrokkenheid en het erkennen van het hebben van verantwoordelijkheid voor elkaar.
De stichting ziet de oprichting en exploitatie van Beleef-, Ontmoet- en Doepark Braosheuf als een ultiem medium om dit doel te bereiken: zij beschouwt het park in de kern van Nederweert dan ook als hét leefbaarheidspark voor en door de Nederweertenaar!

Missie
De missie van de stichting is om samen met enthousiaste mensen te werken aan alles wat noodzakelijk is om uiteindelijk het Beleef-, Ontmoet- en Doepark Braosheuf te realiseren en duurzaam te exploiteren. De aanleg, het onderhoud en de dagelijkse activiteiten in het park nodigen uit tot participeren.

Doelstellingen
• De stichting stelt zich als doel om voor dit project in Nederweert een breed draagvlak creëren.
• Zij wenst vanuit dit brede draagvlak met enthousiaste mensen en organisaties uit (vooral) Nederweert samen te werken om        de visie en missie te vervullen.
• Zij stelt zich als doel dat mensen in Beleef-, Ontmoet- en Doepark Braosheuf elkaar ontmoeten, creatief bezig kunnen zijn, zich bewust worden van de natuur, kunnen leren, werkervaring op kunnen doen en mee kunnen doen op een gezonde en vitale manier.
• De stichting wenst daarmee een duurzame en kwaliteitsvolle bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de kern Nederweert.
Openbare bijeenkomst Sport- en recreatiezone Nederweert groot succes
Uw advertie op uijtwijck.nl jazeker.

Uw advertie op uijtwijck.nl jazeker.

Uw advertie op uijtwijck.nl jazeker.

Copyright © 2015. All Rights Reserved by "De Uijtwijck"