"Leven doe je samen"

Disclaimer
Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.
Aansprakelijk
De Uijtwijck is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade die voorkomt uit de door u geplaatste advertenties op deze website. De persoonlijke gegevens die u bij deze advertenties invult, worden alleen voor dit doel gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven door het Dörpsoverlek Ni-jwieërt de gegevens die u hier invult zijn voor eigen risico.
Privacy statement
De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag informatie en/of publicaties) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt het Dörpsoverlek Ni-jwieërt de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan De Uijtwijck. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.
Intellectuele eigendomsrechten
De Uijtwijck behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Uijtwijck, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
Copyright
Tot slot willen we u erop wijzen dat er op deze website, net als alle andere websites die onder het .nl-domein vallen, copyright zit.

Openbare bijeenkomst Sport- en recreatiezone Nederweert groot succes
Uw advertie op uijtwijck.nl jazeker.

Uw advertie op uijtwijck.nl jazeker.

Uw advertie op uijtwijck.nl jazeker.

Copyright © 2015. All Rights Reserved by "De Uijtwijck"