"Leven doe je samen"

image1Openbare bijeenkomst Sport- en recreatiezone Nederweert groot succes
Met de eerste participatiebijeenkomst ‘Droom mee’ is woensdag 14 september het startsein gegeven voor het traject dat moet leiden tot een nieuwe visie voor het gebied Nederweert-West tussen de Florastraat en de A2. Er liggen enorme kansen in het gebied voor sport, onderwijs en recreatie vanwege de lokale dynamiek en regionale potentie. Stichting de Uijtwijck en Stichting Bengele Beweegt hebben het initiatief genomen een ontwikkelingsvisie voor het gebied op te stellen en in samenspraak met de gemeente is CroonenBuro5 gevraagd om hen hierbij te ondersteunen in een gezamenlijke stuurgroep. Na diverse voorbereidingen door de stuurgroep was het afgelopen woensdag de hoogste tijd om de belanghebbende en omwonende zelf aan het woord te laten.
 
De opkomst was groot en de bijeenkomst werd een succes. In sportcentrum De Bengele werd gezamenlijk met ongeveer vijftig omwonenden en belanghebbenden enthousiast nagedacht over de toekomst van dit gebied. Tijdens de plenaire opening onder leiding van Mark van der Poll van CroonenBuro5 zijn onder andere het doel van het project en van deze bijeenkomst toegelicht. In het vervolg van deze avond zijn vooral de aanwezigen zelf aan het woord geweest. Aan de hand van vier verschillende workshops zijn belangrijke randvoorwaarden en uitgangspunten aangedragen door omwonenden en belanghebbenden en werd bovenal gefilosofeerd over de kansen en sterkte kanten van het gebied. Vooral rondom de maquette van het gebied ontstonden de droombeelden voor Nederweert. Door de grote opkomst zijn vele invalshoeken belicht waardoor met veel vertrouwen en energie een vervolg kan worden gegeven aan het traject. Belangrijke kernwaarden van het gebied zoals openheid, multifunctionaliteit en de groene uitstraling zullen de basis vormen voor het vervolg, waarbij het streven is voor jong en oud de kwaliteit en veiligheid van het gebied te verbeteren. Kortom: een gebied dat Nederweert verbindt.
 
De volgende bijeenkomst vindt plaats op 5 oktober om 19:00 in sportcentrum De Bengele en staat in het teken van ‘Denk Mee’. Tijdens deze bijeenkomst worden drie ontwikkelingsscenario’s gepresenteerd aan de hand van drie maquettes waarin de input uit de eerste bijeenkomst op verschillende manieren is gevisualiseerd. Daarna is er de gelegenheid voor alle aanwezigen om mee te denken en zijn of haar licht te laten schijnen op de verschillende scenario’s. U bent allen van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen en gezamenlijk de toekomstige invulling van het gebied verder vorm te geven.
Openbare bijeenkomst Sport- en recreatiezone Nederweert groot succes
Uw advertie op uijtwijck.nl jazeker.

Uw advertie op uijtwijck.nl jazeker.

Uw advertie op uijtwijck.nl jazeker.

Copyright © 2015. All Rights Reserved by "De Uijtwijck"