"Leven doe je samen"

carpoolplaats homeOmgevingsvergunning definitief en archeologisch onderzoek afgerond

In de week van 7 maart start de aanleg van de nieuwe carpoolplaats langs Randweg West in Nederweert. Het werk wordt uitgevoerd door Brouwers Infra-ontwikkeling en Management uit Roermond en Kessels Wegenbouw uit Ospel. Voor 1 juli is de carpoolplaats gereed voor gebruik.

Vergunningprocedure

Op 2 oktober 2015 is de gemeente de procedure gestart voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de aanleg van de carpoolplaats aan de Randweg West. De beroepstermijn hiervoor is nu afgelopen. Binnen deze termijn heeft niemand beroep ingediend, waardoor de vergunning voor de aanleg van de carpoolplaats nu onherroepelijk is.

Archeologische opgraving

Vooruitlopend op de definitieve vergunning zijn op de locatie archeologische opgravingen uitgevoerd. Uit eerder onderzoek is gebleken dat dit gebied waarschijnlijk hoge archeologische bezit. Tijdens de opgravingen is een compleet boerenerf uit de 12e eeuw gevonden. Donkere verkleuringen in de gele zandlaag gaven aan waar de spantpalen van de gebouwen hebben gestaan. Ook zijn er andere sporen gevonden waaronder karrensporen (zandweg), sloten en bomen en talloze potscherven. Dit alles geeft een goede indruk van hoe het boerenerf er toen heeft uitgezien. De archeoloog is gevraagd om er een tekening van te maken, zodat we hier op een infobord bij de carpoolplaats uitleg over kunnen geven.

Start uitvoering

De opdracht van de carpoolplaats is gegund aan Brouwers Infra-ontwikkeling en Management uit Roermond. Zij gaat samen met Kessels Wegenbouw uit Ospel de uitvoering doen. In de week van 7 maart starten de werkzaamheden. De verwachting is dat de carpoolplaats voor 1 juli gereed is voor gebruik. De aanplant gebeurt in het najaar.

Voet- en fietspaden

Er worden in totaal 100 parkeerplaatsen aangelegd in een parkachtige omgeving. Middels glooiingen en beplanting worden de geparkeerde auto's ingepast in de omgeving. Er wordt ook een fiets-/voetpad aangelegd met een fietsenstalling. De carpoolplaats wordt hierdoor zowel vanuit Nederweert als Weert goed bereikbaar voor fietsers en voetgangers.

Subsidie Provincie Limburg

Carpoolen is een van de oplossingen om de verkeersdruk op de A2 te doen afnemen. Met de aanleg van de carpoolplaats draagt Nederweert bij aan het bevorderen van een duurzame mobiliteit. De totale kosten voor de aanleg van de carpoolplaats zijn geraamd op € 350.000,-. De aanleg wordt grotendeels mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Limburg. Zij draagt € 260.000,- bij.

Openbare bijeenkomst Sport- en recreatiezone Nederweert groot succes
Uw advertie op uijtwijck.nl jazeker.

Uw advertie op uijtwijck.nl jazeker.

Uw advertie op uijtwijck.nl jazeker.

Copyright © 2015. All Rights Reserved by "De Uijtwijck"