"Leven doe je samen"

bewustwording02Informatie avond voor de buurt rondom het park!

Beste buurtbewoner(s),

Op 30 juni 2015 heeft u voor het eerst met het bestuur van de stichting de Uijtwijck kennis kunnen maken. Tijdens de informatieavond voor uw buurt zijn er door ons plannen gepresenteerd voor een mogelijke invulling van het voormalige OLS terrein in uw buurt. Wij begrijpen dat de gepresenteerde plannen u al direct in een bepaalde richting heeft laten denken. Dit was niet onze bedoeling. Het voormalige OLS terrein zien wij als een locatie om een park te ontwikkelen als ontmoetingsplaats en een locatie voor diverse activiteiten binnen de gemeente Nederweert.
Het zijn vooral de ideeën van u als buurt en de overige inwoners van Nederweert die wij een kans willen geven om nader uit te werken. Wij willen u dan ook graag informeren over de stand van zaken en met u van gedachte willen wisselen over uw ideeën met betrekking tot de invulling van het terrein. Hierbij willen wij dan ook aanmoedigen om vooral met uw buren in gesprek te gaan over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het terrein en deze ideeen op 23 november a.s. met ons te delen. Wij zien u graag op maandag 23 november 2015 om 19.30 uur in basisschool de Bongerd, om samen met ons te praten over de toekomst van het voormalige OLS terrein en uw ideeën ten aanzien van de inrichting van dit park.
Mocht u verhinderd zijn op deze avond maar heeft wel behoefte om met ons van gedachte te wisselen over uw ideeën dan kunt u contact opnemen met onze secretaris de heer Henk Kluskens

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld,

Bestuur Stichting de Uijtwijck

Openbare bijeenkomst Sport- en recreatiezone Nederweert groot succes
Uw advertie op uijtwijck.nl jazeker.

Uw advertie op uijtwijck.nl jazeker.

Uw advertie op uijtwijck.nl jazeker.

Copyright © 2015. All Rights Reserved by "De Uijtwijck"